چارپایه

خوش به حال کسی که دلش رحلی است برای تو

چارپایه

خوش به حال کسی که دلش رحلی است برای تو

روحانی بود.
آمده بود تا مردم روستا را موعظه کند
وبرایشان منبر برود.
اهالی روستا، روحانی را به دیدن ِ
پیرزن ِ محبوب ِ روستایشان بردند
پیرزن،چارپایه چوبی ِ
کوچکی را گذاشت روبروی ِ روحانی:
روی ِ چارپایه بنشین
و اول خودت را موعظه کن.
بعد برای مردم منبر برو.
[ ]
روحانی نیستم
اما دلم می خواهد گاهی
بنشینم روی چارپایه
و اول ، خودم را موعظه کنم.

آخرین مطالب

تصمیم

پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ
شبها برنامه روزانه فردایش را بنویسم.
بجای حرف زدن با این و آن که شاید غیبت هم بشود، با شما حرف بزنم.
حواسم به خورد و خوراک و رژیم باشد.
مراقب خشمم باشم.
حواسم به مبلغ راحله باشد.
گله و شکایت نکنم و خدا را مدام شکر کنم.
تلقین سه بار در روز و هربار 5 بار یادم نرود.
روزی یک صفحه قران بخوانم.
فردا می آیم و می نویسم شد یا نه.
نماز اول وقت
ممنونم آقاجان خوبم.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۰۷